Taar Bijli

Advertisement

Tak-tak Tak-tak Tak-tak Tak-tak
Tak-tak Tak-tak Tak-tak Tak-tak
Tak-tak Tak-tak Tak-tak Tak-tak
Tak-tak Tak-tak Tak-tak Tak-tak
Taar bijli se patley, humaare piya...
Taar bijli se patley, humaare piya...
O ri saasu bata tuney yeh kya biya...
O ri saasu bata tuney yeh kya biya...
Sookh ke ho gaye hain chhuaare piya...
Sookh ke ho gaye hain chhuaare piya...
Bechaarey piya...
Sab haarey piya...
Kuchh khaatey nahin hain

Advertisement