Dukh Ke Badri Ab

Advertisement

Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Such Ke Kheti Lehraayi Ho..
Such Ke Kheti Lehraayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Pankh Papeecha Taal Talayya.. Pankh Papeecha Taal Talayya
Hariyali Ke Sang Muskaaye Ho
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Bhar Bhar Goonji Prem Bhansi… Bhar Bhar Goonji Prem Bhansi
Roop Badal Ke Krishna Aaye Ho…
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Such Ke Kheti Lehraayi Ho..
Such Ke Kheti Lehraayi Ho..

Advertisement