Chaddha

Advertisement

Hoo spark plug mein carbon aaya
Kismat ke lag gaye pakode
(kismat ke lag gaye pakode)
Hoo sharme rodey bhalle batre
Saare guilty fauj mein daude
(saare guilty fauj mein daude)
Hoo dua dawai chod-chad ke
Change ho gaya adda
Mail kar sab tel nagar
Saanu mil gaya ported chaddha
(picche, picche
picche peh gaya saade chaddha
picche peh gaya saade chaddha
peh gaya saade chaddha)
Hoo modern jag ka chep (hai chaddha)
Fatti lakeer ka lep (hai chaddha)
Haan modern jag ka chep (hai chaddha)
Fatti lakeer ka lep (hai chaddha)
Hoo dua dawai chod-chad ke
Change ho gaya adda
Mail kar sab tel nagar
Saanu mil gaya ported chaddha
(picche, picche
picche peh gaya saade chaddha
picche peh gaya saade chaddha
peh gaya saade chaddha
picche peh gaya saade chaddha)
Hoo thay ne nikle life ka jumma
Padh-padh ganji akad-akad dumma
Hoo jamna paar se inderprastha
Kardi saari dilli dhwasth
Hoo dua dawai chod-chad ke
Change ho gaya adda
Mail kar sab tel nagar
Saanu mil gaya ported chaddha
(picche, picche
picche peh gaya saade chaddha
picche peh gaya saade chaddha
peh gaya saade chaddha
picche peh gaya saade chaddha...)

Advertisement