Yash Raj Chopra and Anushka Sharma at FICCI-FRAMES Inauguration

yashrajanushka.jpg

By IANS

Yash Raj Chopra and Anushka Sharma at FICCI-FRAMES Inauguration