SPOTTED: Shah Rukh Khan & Anushka Sharma shoot in Ladakh

srkanushkaladakh.JPG

By Hindustan Times

SPOTTED: Shah Rukh Khan & Anushka Sharma shoot in Ladakh