SIZZLING: John Abraham, Chitrangada Singh at I Me Aur Main sets

imeaurmainstill.JPG

By Hindustan Times

SIZZLING: John Abraham, Chitrangada Singh at I Me Aur Main sets

Box Office Results

  1. Dolly Ki Doli INR 16.8 cr.
  2. Baby INR 56 cr.
  3. Alone INR 18 cr.
  4. Tevar INR 39.2 cr.
  5. Ugly INR 5.6 cr.

Movie Reviews