Shahrukh, and Hrithik bond at Carlsberg bash

srkhrithikcarlsberg.jpg

By Bollywood Hungama News Network

Shahrukh, and Hrithik bond at Carlsberg bash