Priyanka Chopra at "MTV Youth Marketing Forum" at palladium, Mumbai

priyankamtv.jpg

By IANS

Priyanka Chopra at "MTV Youth Marketing Forum" at palladium, Mumbai