Priyanka Chopra and Madhur Bhandarkar at Sophia Polytechnique's fashion show!

priyankamadhur.jpg

Check out lovely Priyanka Chopra, and Madhur Bhandarkar at Sophia Polytechnique's fashion show!