The President, Pratibha Patil presenting Padma Bhushan Award to Amir Khan, at Rashtrapati Bhavan

aamirpadmashri.jpg

The President, Pratibha Patil presenting Padma Bhushan Award to Amir Khan, at Rashtrapati Bhavan