Gul Panag at the launch of Lenovo Think Pad laptop at Taj

gulpanaglenovo.jpg

By IANS

Gul Panag at the launch of Lenovo Think Pad laptop at Taj

Box Office Results

  1. Hunterrr INR 7.2 cr.
  2. NH10 INR 25.86 cr.
  3. Dirty Politics INR 6.12 cr.
  4. Dum Laga Ke Haisha INR 27.1 cr.
  5. Badlapur INR 50.06 cr.

Movie Reviews