Salman Khan, Daisy Shah promote their movie Jai ho

  • Salman Khan and Daisy Shah (Photo: Solaris Images)

  • Salman Khan and Daisy Shah (Photo: Solaris Images)

  • Salman Khan and Daisy Shah (Photo: Solaris Images)

  • Salman Khan and Daisy Shah (Photo: Solaris Images)

  • Salman Khan (Photo: Solaris Images)

  • Salman Khan (Photo: Solaris Images)