Press conference of film Ittefaq

  • Sonakshi Sinha

  • Sidharth Malhotra

  • Akshaye Khanna, Sonakshi Sinha and Sidharth Malhotra

  • Sonakshi Sinha

  • Akshaye Khanna

  • Sidharth Malhotra

  • Akshaye Khanna

  • Sonakshi Sinha and Sidharth Malhotra

  • Sidharth Malhotra