Shraddha, Shahid at film Haider's music premier

  • Vishal Bhardwaj

  • Shraddha Kapoor

  • Shraddha Kapoor

  • Shraddha Kapoor

  • Shraddha Kapoor

  • Shahid Kapoor

  • Shraddha and Shahid Kapoor

  • Shraddha and Shahid Kapoor