Dekhen Bhi To Kya Dekhen

Dekhen Bhi To Kya Dekhen Tumhare Siva
Dekhen Bhi To Kya Dekhen Tumhare Siva
Chaahe Bhi To Kya Chaahe Tumhare Siva
Soche Bhi To Kya Soche Tumhare Siva
Maange Bhi To Kya Maange Tumhare Siva
Humne Tume Paa Liya O Diljad Maahiya
Humne Tume Paa Liya O Diljad Maahiya
Dekhen Bhi To Kya Dekhen Tumhare Siva
Chaahe Bhi To Kya Chaahe Tumhare Siva
Soche Bhi To Kya Soche Tumhare Siva
Maange Bhi To Kya Maange Tumhare Siva
Humne Tume Paa Liya O Diljad Maahiya
Humne Tume Paa Liya O Diljad Maahiya

Teri Chudiyon Se Sada Aa Rahi Hain
Zara Si Yeh Doori Bhi Tadpa Rahi Hain