Sach Kehna

Sach ,Ehna Sach ,Ehna
Sach Kehna- Sach ,Ehna Sach Kehna- Sach ,Ehna Sach ,Ehna- Sach ,Ehna
Mujhe Dekh Ke Tum,O Aisa Lagta Hai ,I Nahin Ki Io Tumse Kal Pyar Kare, 10 Tumse Kal Iqrar Kare
Woh Va To Mere Jaisa Ho,
Ya Main Hoon Haan Main Hoon
Ya Main Hoon Haan Main Hoon
Ya Maio Hoon Haan Main Hoon
Ya Main Hoon Haan Main Hoon
Ya Maio Hoon Irepeat
Tumko Ye Arman Hai Ke Nahin
Mil Iaaye Koi Tumko ,Ahin
Tumko Ve Arman Nai Ke Nahin Mil Jaaye ,Oi Tum'o ,Ahin
Palke Jo Biehhave Raahon Main
Phir Tumko Lekar Baahon Main Oheere Se Kahe Tum M