Moora

Frustiyaao nahin moora,
Narbhasaao nahin moora,

Anytime moodwa ko,
Anytime moodwa ko,

Upsettaao nahin moora...

Anytime moodwa ko,
Anytime moodwa ko,

Upsettaao nahin moora...

Jo bhi wrongwa hai usey,
Set right-wa karo ji,
Naahin loojiye ji hope,
Thoda fightwa karo ji...

Jo bhi wrongwa hai usey,
Set right-wa karo ji,
Naahin loojiye ji hope,
Thoda fightwa karo ji...moora...

Ab sataao nahin moora,
Ghabraao nahin moora...

Ab sataao nahin moora,
Ghabraao nahin moora...

Anytime moodwa ko,
Anytime moodwa ko,

Upsettaao nahin moora...

Anytime moodwa ko,
Anytime moodwa ko,

Upsettaao nahin moora...
Startey startey startey..
Startey brainwa re moora,
Charh trainwa re moora,
Startey brainwa re moora,
Charh trainwa re moora,

Naahin pagla re bann,
Act sane-wa re moora..

Anytime anytime,
Diye chance-wa jo life,
Anytime anytime
Refuse-aao nahin moora...