K.C.Loy 220
Kailash Kher 463
Kamran Ahmed 227
Kamran Bari 367
Kartik Avasthi 216
Khilesh Sharma 347
Khushbir Singh Shaad & Bharat Bhushan Pant 154
Kumaar 421
Kumaar & Manish Gupta 436
Kumar Sanu 103