Katrina, Akshay with Farah Khan at COLORS Umang 2011

akshaykatrinafarah1.jpg

By IANS

Katrina, Akshay with Farah Khan at COLORS Umang 2011

Box Office Results

  1. Dolly Ki Doli INR 15.3 cr.
  2. Baby INR 50.1 cr.
  3. Alone INR 11.4 cr.
  4. Tevar INR 38 cr.
  5. Ugly INR 5.6 cr.

Movie Reviews