Karan Johar, & Shahrukh Khan at Komal Nahata's 'Film Street Journal' launch.

image

Karan Johar, & Shahrukh Khan at Komal Nahata's 'Film Street Journal' launch.