Happy Birthday! Hrithik Roshan turns 38

hrithik38.JPG

By HT

Happy Birthday! Hrithik Roshan turns 38