Press conference of film Rahasya

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra

 • Bollywood filmmaker Manish Gupta

  Bollywood filmmaker Manish Gupta

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra

 • Manisha Gupta and Tisca Chopra

  Manisha Gupta and Tisca Chopra

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra

 • Manish Gupta and Tisca Chopra

  Manish Gupta and Tisca Chopra

 • Tisca Chopra

  Tisca Chopra