Sonakshi Sinha & Prabhudeva at Farah Khan's Lip Sing Battle show

 • Sonakshi Sinha and Prabhudeva

  Sonakshi Sinha and Prabhudeva

 • Singer Badshah

  Singer Badshah

 • Sonakshi Sinha and Prabhudeva

  Sonakshi Sinha and Prabhudeva

 • Sonakshi Sinha, Badshah and Farah Khan

  Sonakshi Sinha, Badshah and Farah Khan

 • Sonakshi Sinha, Badshah and Farah Khan

  Sonakshi Sinha, Badshah and Farah Khan

 • Sonakshi Sinha

  Sonakshi Sinha

 • Sonakshi Sinha and Badshah

  Sonakshi Sinha and Badshah

 • Sonakshi Sinha and Prabhudeva

  Sonakshi Sinha and Prabhudeva

 • Sonakshi Sinha

  Sonakshi Sinha

 • Sonakshi Sinha, Prabhudeva and Farah Khan

  Sonakshi Sinha, Prabhudeva and Farah Khan