Shahrukh performs for Kolkata Police

 • Shah Rukh Khan

  Shah Rukh Khan

 • SRK

  SRK

 • Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal and SRK

  Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal and SRK

 • SRK and Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal

  SRK and Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal

 • SRK

  SRK