Shahrukh Khan celebrates birthday with media!

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images

 • Photo: Solaris Images

  Photo: Solaris Images