Shahrukh on chat show Kuch Bhi Ho Sakta Hai

 • Shah Rukh Khan

  Shah Rukh Khan

 • Shah Rukh Khan

  Shah Rukh Khan

 • Shah Rukh Khan and Anupam Kher

  Shah Rukh Khan and Anupam Kher

 • Shah Rukh Khan

  Shah Rukh Khan

 • Anupam Kher

  Anupam Kher