Priyanka, Ellie Avram return from Abu Dhabi Film Festival

 • Priyanka Chopra

  Priyanka Chopra

 • Priyanka Chopra

  Priyanka Chopra

 • Priyanka Chopra

  Priyanka Chopra

 • Priyanka Chopra

  Priyanka Chopra

 • Bollywood actor Ellie Avram

  Bollywood actor Ellie Avram

 • Bollywood actor Ellie Avram

  Bollywood actor Ellie Avram

 • Bollywood actor Ellie Avram with her parents

  Bollywood actor Ellie Avram with her parents

 • Bollywood actor Ellie Avram

  Bollywood actor Ellie Avram