Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

 • Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport

  Parineeti Chopra arrives at Jodhpur Airport