Sachin and Lata Mangeshkar visit Raj Thackeray's residence

 • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

 • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

 • Sachin Tedulkar and Lata Mangeshkar

  Sachin Tedulkar and Lata Mangeshkar

 • Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

  Raj Thackeray and Lata Mangeshkar

 • Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar

  Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar

 • Raj Thackeray, Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar

  Raj Thackeray, Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar