Karan Johar shoots for TV show Mission Sapne at Gateway of India

  • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  • Karan Johar (Photo: Solaris Images)