Karan Johar shoots for TV show Mission Sapne at Gateway of India

 • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  Karan Johar (Photo: Solaris Images)

 • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  Karan Johar (Photo: Solaris Images)

 • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  Karan Johar (Photo: Solaris Images)

 • Karan Johar (Photo: Solaris Images)

  Karan Johar (Photo: Solaris Images)