Esha Gupta, Hrithik Roshan & celebs at the Tech Fashion Tour, Mumbai

 • Adah Sharma

  Adah Sharma

 • Esha Gupta

  Esha Gupta

 • Esha Gupta

  Esha Gupta

 • Esha Gupta

  Esha Gupta

 • Hrithik Roshan

  Hrithik Roshan

 • Hrithik Roshan

  Hrithik Roshan

 • Adah Sharma

  Adah Sharma

 • Esha Gupta

  Esha Gupta

 • Adah Sharma

  Adah Sharma

 • Adah Sharma

  Adah Sharma

 • Adah Sharma

  Adah Sharma

 • Hrithik Roshan

  Hrithik Roshan