Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

 • Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport

  Virat Kohli and Anushka Sharma at Kolkata Airport