Anushka Sharma turns 24!

anushkasharmabday.JPG

By Hindustan Times

Anushka Sharma turns 24

Box Office Results

  1. Dolly Ki Doli INR 10.8 cr.
  2. Baby INR 36 cr.
  3. Alone INR 11.4 cr.
  4. Tevar INR 38 cr.
  5. Ugly INR 5.6 cr.

Movie Reviews