Anushka Sharma at IPL-Godrej Power Play launch Trident, Mumbai

anushkasharmagodrej.jpg

By IANS

Anushka Sharma at IPL-Godrej Power Play launch Trident, Mumbai