Akshay, Katrina, Anil and Sonam grace Triumph Lingerie show

akshaykatrinafarah.jpg

By Bollywood Hungama News Network

Akshay, Katrina, Anil and Sonam grace Triumph Lingerie show