Aftab Shivdasani at Pratap Sarnaik's Dahi Handi at Thane

aftabshiandi.jpg

By IANS

Aftab Shivdasani at Pratap Sarnaik's Dahi Handi at Thane.